မြန်မာနိုင်ငံ၏ IAEA – Technical Cooperation ဆိုင်ရာ NLO ဖြစ်သူမှ ရေးသားပေးပို့သည့် ဆောင်းပါး

💧💦 မြေအောက်ရေ၏ သက်တမ်း၊ ရေအမျိုးအစား၊ မြေပေါ်ရေနှင့်ဆက်စပ်မှု၊ နှင့် ညစ်ညမ်းမှု တို့ကို ⚛️ အိုင်ဆိုတုပ်နည်းပညာဖြင့် လေ့လာခြင်း။
===========================================
*****
ဆောင်းပါးမှ ဒေတာအချက်အလက်နှင့် ပုံများအတွက် မူလသက်ဆိုင်သူများအား credit ပေးပါသည်။