စက်ကိရိယာပစ္စည်းများဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။       နေပြည်တော်ကောင်စီ၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန၊ အဏုမြူစွမ်းအင်ဌာန တွင် အသုံးပြုမည့် အောက်ဖော်ပြပါ ရုံးသုံးစက်ကိရိယာများနှင့် အခြားရုံးသုံးပစ္စည်းများ (သုတေသနလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ)အား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါ၍ အိတ်ဖွင့် တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

Lot ပစ္စည်းအမျိုးအစား အရေအတွက်
Lot-1 သုတေသနလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ ၃ မျိုး
Lot-2 သုတေသနလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ ၂ မျိုး
Lot-3 သုတေသနလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ ၁ မျိုး
Lot-4 သုတေသနလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ ၁ မျိုး
Lot-5 သုတေသနလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ ၂ မျိုး
Lot-6 သုတေသနလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ ၅ မျိုး
Lot-7 Machinery & Equipment ၄ မျိုး
Lot-8 Office(Non Control Item & Office Equipment) ၃ မျိုး

၂။       တင်ဒါခေါ်ယူသည့်ပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်သော အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား အဏုမြူစွမ်းအင်ဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၂၁)၊ နေပြည်တော် ကြော်ငြာသင်ပုန်းနှင့် www.daemyanmar.com တွင် ကြေညာထားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။       တင်ဒါပုံစံ ရောင်းချမည့်ရက်- (၂၂-၁၂-၂၀၂၀)ရက်မှ (၂၁-၁-၂၀၂၁)ရက်ထိ

၄။       အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ရက်- (၂၂-၁၂-၂၀၂၀)ရက်မှ (၂၁-၁-၂၀၂၁)ရက်ထိ

၅။       တင်ဒါပုံစံဝယ်ယူ/တင်သွင်းရမည့်နေရာ- အဏုမြူစွမ်းအင်ဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၂၁)၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နေပြည်တော်

၆။       ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း- ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၀၄၅၀၁၊ ၀၆၇- ၃၄၀၄၅၀၂

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ