အဏုမြူစွမ်းအင်ဌာနမှ သုတေသနလက်ထောက်(၂) ရာထူးအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ အမည်စာရင်းကြေငြာခြင်း