အိုင်ဆိုတုပ်နည်းပညာအသုံးပြု မြေအောက်ရေအရင်းအမြစ်များစီမံခန့်ခွဲမှု အပိုင်း (၄)

ရန်ကုန်မြို့၊နတ်မောက်လမ်း၊ အဏုမြူစွမ်းအင်ဌာန(ရုံးခွဲ) ရှိ Isotope Hydrology လက်တွေ့ခန်းတွင် pH, Electrical Conductivity, Dissolved Oxygen နှင့် Arsenic တိုင်းတာမှုများ လက်တွေ့ဆောင်ရွက်နေပုံ

ရန်ကုန်မြို့၊ အဏုမြူစွမ်းအင်ဌာနတွင် ကျွမ်းကျင်သူမှ Laser Based Liquid Water Isotope Analyzer (LWIA) စက်ကိရိယာအား တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် အသုံးပြုပုံတို့အားပြသ၍ လက်တွေ့ဆောင်ရွက် နေသော မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ

IAEA မှ ကျွမ်းကျင်သူနှင့်အတူ ရန်ကုန်မြို့၊ အင်းလျားကန်သို့သွားရောက်၍ Radon AQUA အတွက် Continuous Radon တိုင်းတာမှုများ ဆောင်ရွက်နေသော မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ

Laboratory In house Standard (High Standard) ပြုလုပ်ရန်အတွက် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ငပလီကမ်းရိုးတမ်းဒေသမှ ပင်လယ်ရေအား ကောက်ယူခဲ့သည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ

Laboratory In house Standard (High Standard) ပြုလုပ်ရန်အတွက် ပင်လယ်ရေအား Distilled ပြုလုပ်နေပုံ

Liquid Water Isotope Analyzer အသုံးပြု၍Stable Isotope (2H and 18O) ကို လက်တွေ့တိုင်းတာနေသော မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

Radon Detector Rad7 ကိုအသုံးပြု၍ရေနမူနာထဲမှ ရေဒွန်ပါဝင်မှုကို လက်တွေ့တိုင်းတာနေပုံ

တိုင်းတာရရှိခဲ့သော Secondary In-house Laboratory Standards များ၏ တည်မြဲအိုင်ဆိုတုပ် oxygen(18-O) နှင့် Deuterium (2-H) ၏ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းမှု ရလဒ်

မိုးရေနမူနာများတွင် တိုင်းတာရရှိခဲ့သော တည်မြဲအိုင်ဆိုတုပ် oxygen(18-O) နှင့် Deuterium (2-H) ၏ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းမှု ရလဒ်